יבוא כלבים וחתולים

​​​​יבוא בעלי חיים כלבים וחתולים למדינת ישראל מותנה ברשיון יבוא בכתב מאת מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות לפי תקנות מחלות בעלי-חיים (יבוא בעלי- חיים), התשל"ד – 1974.

הערה: 

כלבים וחתולים המיובאים לישראל ואינם עומדים בדרישות על פי סעיף 9 
בדרישות על פי סעיף 9 עליהם  להגיש בקשה לרש​יון יבוא ידני או בקשה לרשיון יבוא בטופס מקוון, ורק לאחר עמידה בתנאי רשיון הייבוא ואישורה של מחלקת יצוא יבוא בנמל, ניתן לייבא את בעל החיים.


 

 

 

 

היתר כללי ליבוא סרום חיות מחמד 2018https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/import_hayot_mahmad/import_tfasim/Pages/heiter_klali_serum_2018.aspxהיתר כללי ליבוא סרום חיות מחמד 2018
הודעה בעניין יבוא כלבים וחתולים - 16.7.17https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/yevu_klavim_hatulim.aspxהודעה בעניין יבוא כלבים וחתולים - 16.7.17
מידע נוסף לנכנסים ויוצאים מישראל בליווי כלבים וחתוליםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/Pages/meda_ezer.aspxמידע נוסף לנכנסים ויוצאים מישראל בליווי כלבים וחתולים