טפסים והנחיות

 

 

בקשה לקבלת רישיון וטרינרי ליבוא חיות מחמד- טופס מקווןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/import_hayot_mahmad/import_tfasim/Pages/form_petpermission.aspxבקשה לקבלת רישיון וטרינרי ליבוא חיות מחמד- טופס מקווןבקשה לקבלת רישיון וטרינרי ליבוא חיות מחמד
הנחיות למסירה ישירה לחיות מחמד ללא עמיל מכסhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/import_hayot_mahmad/import_tfasim/Pages/hanhayot_hayot_mahmad.aspxהנחיות למסירה ישירה לחיות מחמד ללא עמיל מכס
בדיקת נוגדני כלבת ובדיקות אחרות עבור בעלי חיים היוצאים מישראלhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/import_hayot_mahmad/import_tfasim/Pages/kalevet_test.aspxבדיקת נוגדני כלבת ובדיקות אחרות עבור בעלי חיים היוצאים מישראלטופס מקוון - בדיקת נוגדני כלבת ובדיקות אחרות עבור בעלי חיין היוצאים מישראל.
המלצה לכלי מים בעת הטסת חיות מחמדhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/import_hayot_mahmad/import_tfasim/Pages/kli_maim.aspxהמלצה לכלי מים בעת הטסת חיות מחמד
הנחיות ליבוא חיות מחמד (בתוקף מ-1/8/2017)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/import_hayot_mahmad/import_tfasim/Pages/meda_yevu_dogs_cats_2010.aspxהנחיות ליבוא חיות מחמד (בתוקף מ-1/8/2017)הנחיות חדשות ליבוא חיות מחמד