יבוא מקנה

 

 

דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - מרץ 2021https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_1-21.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - מרץ 2021
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - דצמבר, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_10_2020.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - דצמבר, 2020
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - ספטמבר, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - ספטמבר, 2020
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים דצמבר - נובמבר 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_11_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים דצמבר - נובמבר 2019
דו"ח יבוא מקנה לשנת 2018https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_12_2018.aspxדו"ח יבוא מקנה לשנת 2018
הוראות השירותים הווטרינריים בנושא רווחת בעלי חיים בהובלה ימית ואווירית של בקר וצאןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/hovala_yamit_avirit-horaa.aspxהוראות השירותים הווטרינריים בנושא רווחת בעלי חיים בהובלה ימית ואווירית של בקר וצאן
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר-דצמבר, 2017https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_jan-dec_2017.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר-דצמבר, 2017
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - דצמבר, 2016https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_12_2016.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - דצמבר, 2016
הודעה סגירת תחנת הסגר רמלהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/hesger_ramla-170117.aspxהודעה סגירת תחנת הסגר רמלה
דו"ח יבוא בקר לחודשים ינואר-דצמבר 2015https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_2015.aspxדו"ח יבוא בקר לחודשים ינואר-דצמבר 2015דו"ח יבוא בקר לחודשים ינואר-דצמבר 2015
דו"ח יבוא מקנה לשנת 2014https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_1214.aspxדו"ח יבוא מקנה לשנת 2014דוח יבוא מקנה לשנת 2014
הסדר פינוי וכילוי פגרי בקרhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/pinuy_kiluy_pigrey_bakar.aspxהסדר פינוי וכילוי פגרי בקרהסדר פינוי וכילוי פגרי בקר
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר דצמבר, 2013https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_2013.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר דצמבר, 2013
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - ספטמבר, 2012https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_09_2012.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - ספטמבר, 2012
יבוא בקר וצאן 2011https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_bakar_tzon_2011.aspxיבוא בקר וצאן 2011יבוא בקר וצאן 2011
דו"ח יבוא בקר - 2011https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_bakar_2011.aspxדו"ח יבוא בקר - 2011דו"ח יבוא בקר