יבוא מקנה

 

 

בצל - מכסה 7025 WTO - הסתיימה חלוקת המכסהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/batzal7025.aspxבצל - מכסה 7025 WTO - הסתיימה חלוקת המכסה
חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא עגבניות - מכסת WTO שמספרה 7026https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/tomato_2076_2.aspxחלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא עגבניות - מכסת WTO שמספרה 7026
חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסת WTO שמספרה 7025https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/onion_7025_2.aspxחלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסת WTO שמספרה 7025