על פי החלטת הממשלה הוטל סגר על תושבי המדינה ובעקבות כך הוגבלה תנועת אנשים למעט אלה שהוחרגו.
מנכ"ל משרד החקלאות פרסם בתאריך 8.1.21 מסמך הבהרות לציבור החקלאים והעוסקים בתחומי חקלאות ובעלי חיים. ההבהרה כוללת את תחומי העיסוק שהם בתחום החקלאות ושהסגר לא חל עליהם.

בעקבות הסגר קיים חשש למצבים בהם היבואנים לא יוכלו להגיע למסופי המטענים לשחרר
את חיות המחמד ולהעבירם לקונים, ככל שישנם. השארת חיות מחמד או עיכוב בשחרור חיות מחמד בעקבות הסגר, עלולה לגרום לפגיעה בבריאותם וברווחתם של בעלי החיים השוהים בכלובים. לפיכך, על היבואן להגיע למסוף המטענים לשחרר את כל בעלי החיים שייבא מיד עם נחיתתם. על היבואן להגיע עם רכב המותאם להובלת כל חיות המחמד שייבא באותו מועד.

מסמכי ההבהרות לחקלאים ופירוט התנאים הנדרשים ליבוא והובלת חיות המחמד בתקופה זו:


יבוא חיות מחמד בעת סגר קורונה

הבהרות לציבור החקלאים והעוסקים בתחומי חקלאות ובעלי חיים בנושא תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

עדכון דרישות השירותים הווטרינריים להובלת חיות מחמד מייבוא