יבוא בשר וביצים

השירותים הווטרינריים בישראל בוחנים מזה מספר שנים שינוי של שיטת אישור בית מטבחיים בחו"ל ליבוא בכדי לשפר את השירות לציבור, תוך הבטחת סטנדרטים וטרינריים ראויים. לאחרונה התקבלה החלטה לשנות את שיטת האישור של בית המטבחיים באופן שיפחית משמעותית את הנטל הרגולטורי על ציבור היבואנים, יזרז את תהליך האישור ויקדם פתיחה של יבוא ממדינות חדשה ​​למי​דע נוסף

 

 

דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_09_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019
הודעה לציבור היבואנים https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/lemons_turkey.aspxהודעה לציבור היבואנים
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/Hitargenut_Haklaim.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2020 - 2022