האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים


לאור ממצאים חריגים שהתגלו בפיקוח השוטף, האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים עדכן  את התנאים והדרישות למתן היתרים לפי צו המספוא לשנת 2014.


מכוני תערובת, נדרשים לבצע בדיקות שוטפות במטרה לוודא שתערובות מכילות תרופות בהתאם למינון שקבע רופא הווטרינר וכן לוודא שתערובות שאינן אמורות להכילות תרופות כמו תערובות הטלה לא יכילו שאריות מעל הרמות המקובלות בחקיקה האירופית.


במהלך שנת 2014 תופעל אכיפה מוגברת בנושא והכל במטרה כדי להגן על בריאות בעלי החיים ולהבטיח שהסיכון לבריאות הציבור הוא זניח.


לפרטים נוספים
פרות אוכלות