מהפיכת המזון המתבשלת בצלחת שלנו

מזון המוגש לבעלי-חיים באיכות וברמת בטיחות גבוהים מאפשר יצור יעיל ואינטנסיבי של בשר, חלב, ביצים ומוצרי מזון מן החי למאכל אדם וישפר את בריאות בעלי החיים ורווחתם.

הפיקוח על ייצור ושיווק מזון לבעלי חיים, מוסדר כיום בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מזון לבעלי חיים והסחר בו), התשל"א-1971 (להלן "צו המספוא").

בעלון להלן מפורטים העקרונות שיאפשרו ליצרני המספוא ולמגדלי בעלי החיים להכיר את דרישות החוק לפיקוח על מזון לבעלי החיים התשע"ג - 2013 ("חוק המספוא").

לעלון המלא