הודעה על RECALL שימורי לה קט 400 גר' "מזון מלא" מחברת ביופטhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2013/Pages/RECALL.aspxהודעה על RECALL שימורי לה קט 400 גר' "מזון מלא" מחברת ביופט
כנס יצרנים וסוחרים במזון לבעלי חיים (מספוא) - 3/12/2013https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2013/Pages/kenes_mispo_2013.aspxכנס יצרנים וסוחרים במזון לבעלי חיים (מספוא) - 3/12/2013הזמנה לכנס יצרנים וסוחרים במזון לבעלי חיים (מספוא)
מידע אודות ייבוא חומרי גלם ותערובות מתוך כנס יצרני ויבואני מספואhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2013/Pages/kenes_mispo_homrey_gelem_taarovot.aspxמידע אודות ייבוא חומרי גלם ותערובות מתוך כנס יצרני ויבואני מספואיצרני ויבואני מספוא - מידע אודות ייבוא חומרי גלם ותערובות
מידע אודות התנאים למתן היתר לשנת 2014 לביצוע עסקאות במספוא, מתוך כנס יצרני ויבואני מספואhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2013/Pages/kenes_mispo_tnaim_matan_heter_mispo.aspxמידע אודות התנאים למתן היתר לשנת 2014 לביצוע עסקאות במספוא, מתוך כנס יצרני ויבואני מספואמידע אודות התנאים למתן היתר לשנת 2014 לביצוע עסקאות במספוא, מתוך מתוך כנס יצרני ויבואני מספוא
הודעה למגדלי בקר - תנאים לשימוש בזבל עופות להזנהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2013/Pages/hodaa_megadley_bakar_ 15 8 13.aspxהודעה למגדלי בקר - תנאים לשימוש בזבל עופות להזנההודעה למגדלי בקר - תנאים לשימוש בזבל עופות להזנה
הודעה ליצרני ומשווקי מספוא: חידוש היתרים לפי צו המספוא - שנת 2014https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2013/Pages/matan_heter_mispo_15.8.13.aspxהודעה ליצרני ומשווקי מספוא: חידוש היתרים לפי צו המספוא - שנת 2014תנאים למתן היתר לביצוע עסקאות במספוא
הודעה על RECALL לביסקוויט לכלבים "בונזו צ'אנקי מיקס" מחברת ביופטhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2013/Pages/mazon_klavim.aspxהודעה על RECALL לביסקוויט לכלבים "בונזו צ'אנקי מיקס" מחברת ביופט
מפת מכוני תערובת ומרכזי מזוןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2013/Pages/תערובת ומרכזי מזון.aspxמפת מכוני תערובת ומרכזי מזון
מידע בנושא "חוק המספוא" - עבר הווה ועתידhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2013/Pages/mispo_2013.aspxמידע בנושא "חוק המספוא" - עבר הווה ועתיד
עלון מידע לשיפור בטיחות המזון לבעלי חיים (מספוא)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2013/Pages/mispo.aspxעלון מידע לשיפור בטיחות המזון לבעלי חיים (מספוא)עלון מידע לשיפור בטיחות המזון לבעלי חיים (מספוא)
הודעה על העברת סמכויות לפיקוח ואכיפה על צו המספוא מהשירותים להגנת הצומח אל השירותים הווטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2013/Pages/tzav_mispo.aspxהודעה על העברת סמכויות לפיקוח ואכיפה על צו המספוא מהשירותים להגנת הצומח אל השירותים הווטרינריים
Review of the Needs and Composition of the Feed Safety and Noxious Compounds Inspection System in the Israeli VSAHhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2013/Pages/Review of the Needs and Composition of the Feed Safety and Noxious Compounds Inspection System in th.aspxReview of the Needs and Composition of the Feed Safety and Noxious Compounds Inspection System in the Israeli VSAHReview of the Needs and Composition of the Feed Safety and Noxious Compounds Inspection System in the Israeli VSAH