השירותים הווטרנריים שמחים להזמינכם לכנס בנושא התנאים למתן היתר לביצוע עסקאות במספוא.
הכנס יקיים ביום שלישי ה- 3.12.13, החל מהשעה 08:30, באולם ההרצאות של בניין הנהלת השירותים הווטרינריים.

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, יש להרשם מראש לאחד משני המועדים המוצעים בדוא"ל mispo@moag.gov.il 
לתשומת ליבכם, מספר המקומות מוגבל.


למידע נוסף