מזון לבעלי חיים מהווה תפקיד מרכזי ומוביל בתעשיית המזון. ייצור יעיל ואינטנסיבי של בשר, חלב, ביצים ומוצרי מזון אחרים דורש שהמזון המוגש לבעלי החיים יהיה באיכות גבוהה וברמת בטיחות גבוהה.

ייצור של מזון בטוח לבעלי חיים מאפשר לחקלאים להבטיח מזון בטוח למאכל לאדם, ולשיפור בבריאות בעלי חיים ורווחתם.

בעלון זה מפורטים העקרונות שיאפשרו ליצרני המספוא ולמגדלי בעלי החיים, להכיר את דרישות החוק לפיקוח על מזון לעבלי חיים, התשע"ג- 2013 ("חוק המספוא").

בחוק המספוא, האחריות לבטיחות המוצר ולאיכותו, מוטלת על היצרן, בעוד המדינה מפעילה פיקוח עליון על מנגנוני הייצור, היבוא והשיווק, ברמות פיקוח משתנות בהתאם להערכת סיכונים.לעלון המלא
מספוא