הפיקוח על ייצור ושיווק מזון לבעלי חיים מוסדר כיום בצו המספוא, צו שתקף משנת 1971.החל מיוני 2013, הסמכות על הפיקוח והאכיפה על צו המספוא, נתונה בידי השירותים הווטרינרים.

החוק לפיקוח על הייצור והשיווק של מזון לבעלי חיים או בכינויו "חוק המספוא", אושר ביולי 2012 בקריאה ראשונה, והוחל עליו דין רציפות בכנסת הנוכחית ולכן צפוי להיכנס לתוקף במהלך שנת 2014.

עד לכניסת החוק החדש לתוקף, אנו נפעל לפי הסמכות הקבועה בצו המספוא. ולכן יצרני מספוא, החל מספקי חומרי גלם, מכוני תערובת, מרכזי מזון, יצרני תוספי מזון, מזון לחיות מחמד, מובילים ומשווקי מספוא מחויבים בקבלת היתר כתנאי לייצור ושיווק מזון לבעלי חיים.

ההיתר יינתן אך ורק אם יצרני המספוא עומדים בדרישות צו המספוא בהתאם לתחום פעילותם.
להמשך
מספוא