השירותים להגנת הצומח ולביקורת מעבירים סמכויותיהם בנושא הפיקוח והאכיפה על צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספור וסחר בו), תשל"א - 1971, המכונה צו המספוא - אל השירותים הווטרינריים.


למידע נוסף