הודעה למגדלים בעניין שימוש בתוספי מזון בעדרי הבקרhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2014/Pages/hashimush_betosfey_mazon.aspxהודעה למגדלים בעניין שימוש בתוספי מזון בעדרי הבקרהודעה למגדלים בעניין שימוש בתוספי מזון בעדרי הבקר
הודעה למגדלי חיות המספקות מזוןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2014/Pages/hodaa_lemegadley_chayot.aspxהודעה למגדלי חיות המספקות מזוןהודעה למגדלי חיות המספקות מזון
בקשה לקבלת מידע לעניין בדיקות מזון ומזון לבעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2014/Pages/meyda_bdikot_mazon.aspxבקשה לקבלת מידע לעניין בדיקות מזון ומזון לבעלי חייםבקשה לקבלת מידע לעניין בדיקות מזון ומזון לבעלי חיים
תנאים מקדימים לקבלת היתר לייצור מזון רפואיhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2014/Pages/tnaeim_lekabalat_heter.aspxתנאים מקדימים לקבלת היתר לייצור מזון רפואיתנאים מקדימים לקבלת היתר לייצור מזון רפואי
מדיניות תיעוד ושמירת דגימות מזון (בלילים) במרכזי מזוןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2014/Pages/hodaa_merkazey_mazon.aspxמדיניות תיעוד ושמירת דגימות מזון (בלילים) במרכזי מזוןמדיניות תיעוד ושמירת דגימות מזון (בלילים) במרכזי מזון
מאמר בנושא צוקת מזון גס ועליה בסיכון להרעלות מרעה ומזונות מזדמניםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2014/Pages/mezonot_gasim.aspxמאמר בנושא צוקת מזון גס ועליה בסיכון להרעלות מרעה ומזונות מזדמניםמאמר בנושא צוקת מזון גס ועליה בסיכון להרעלות מרעה ומזונות מזדמנים
תנאים לשחרור משלוחי מספוא בנמלי הייבואhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2014/Pages/tnaim_mishlohim_16.3.14.aspxתנאים לשחרור משלוחי מספוא בנמלי הייבואתנאים לשחרור משלוחי מספוא בנמלי הייבוא