בחודש האחרון נצפו מספר מקרי תחלואה ותמותת בקר, וזאת בשל שימוש בתוסף מזון לא מאושר שנמכר ללא היתר לפי צו המספוא.
האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים מבקש להתריע מפני המוצר ולרענן את ההנחיות למגדלים.

לקריאת ההודעה למגדלים בעניין השימוש בתוספי מזון

 

 

מקרה כלבת מספר 31 – בתן, ליד קיבוץ ברעם - 28.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_31.aspxמקרה כלבת מספר 31 – בתן, ליד קיבוץ ברעם - 28.10.20
מקרה כלבת מספר 23 בתן, בישוב מרגליות - 28.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/mikra_32.aspxמקרה כלבת מספר 23 בתן, בישוב מרגליות - 28.10.20
רשימת הישובים המוכרזים כנגועים בשפעת העופות - 28.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/shapaat_hesgerim_28-10-2020.aspxרשימת הישובים המוכרזים כנגועים בשפעת העופות - 28.10.20