1. החוק לפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014, פורסם ברשומות ואמור להיכנס לתוקף בעוד כשנתיים. בתקופה זו אנו נדרשים להתקין תקנות מכוח החוק.

2. עד להתקנת התקנות החדשות, הפיקוח והאכיפה על הייצור והשיווק של מזון לבעלי חיים ימשיכו להיות מכוח צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מזון לבעלי חיים והסחר בו), התשל"א-1971, (להלן, צו המספוא).

3. ואולם, עוד טרם כניסת החוק החדש לתוקף, הפיקוח והאכיפה שמבוצע על ידנו, מושתת על העקרונות של החוק החדש. שלפיה האחריות, הן לבטיחות המוצר והן לאיכותו, מוטלת על היצרן, כאשר המדינה מפעילה פיקוח עליון על מנגנוני הייצור, היבוא והשיווק, ברמות משתנות בהתאם למדיניות ניהול סיכונים.

4. כחלק מדרישות הפיקוח,  ובמטרה לאפשר עקיבות מלאה, יצרנים נדרשים לתעד ולשמור דגימות של מוצרים סופיים לבקרה, על בסיס קבוע.למידע המלא

 

 

רשימת תכשירים וטרינריים רשומים לחיטוי, ניקוי והדברה - יולי, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2020/Pages/tachshirey_nikuy_hadbara_vet.aspxרשימת תכשירים וטרינריים רשומים לחיטוי, ניקוי והדברה - יולי, 2020
אירוע חיובי לאבעבועות צאן בכפר כנא - 25.6.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/ababuot_tzon_20.aspxאירוע חיובי לאבעבועות צאן בכפר כנא - 25.6.20
תושבת עכו הורשעה בבית משפט השלום בחיפה בביצוע עבירות על חוק צער בעלי חיים בעקבות כתב אישום שהגיש משרד החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/akko_abuse.aspxתושבת עכו הורשעה בבית משפט השלום בחיפה בביצוע עבירות על חוק צער בעלי חיים בעקבות כתב אישום שהגיש משרד החקלאות