1. החוק לפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014, פורסם ברשומות ואמור להיכנס לתוקף בעוד כשנתיים. בתקופה זו אנו נדרשים להתקין תקנות מכוח החוק.

2. עד להתקנת התקנות החדשות, הפיקוח והאכיפה על הייצור והשיווק של מזון לבעלי חיים ימשיכו להיות מכוח צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מזון לבעלי חיים והסחר בו), התשל"א-1971, (להלן, צו המספוא).

3. ואולם, עוד טרם כניסת החוק החדש לתוקף, הפיקוח והאכיפה שמבוצע על ידנו, מושתת על העקרונות של החוק החדש. שלפיה האחריות, הן לבטיחות המוצר והן לאיכותו, מוטלת על היצרן, כאשר המדינה מפעילה פיקוח עליון על מנגנוני הייצור, היבוא והשיווק, ברמות משתנות בהתאם למדיניות ניהול סיכונים.

4. כחלק מדרישות הפיקוח,  ובמטרה לאפשר עקיבות מלאה, יצרנים נדרשים לתעד ולשמור דגימות של מוצרים סופיים לבקרה, על בסיס קבוע.למידע המלא

 

 

מקרה כלבת מספר 31 – בתן, ליד קיבוץ ברעם - 28.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_31.aspxמקרה כלבת מספר 31 – בתן, ליד קיבוץ ברעם - 28.10.20
מקרה כלבת מספר 23 בתן, בישוב מרגליות - 28.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/mikra_32.aspxמקרה כלבת מספר 23 בתן, בישוב מרגליות - 28.10.20
רשימת הישובים המוכרזים כנגועים בשפעת העופות - 28.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/shapaat_hesgerim_28-10-2020.aspxרשימת הישובים המוכרזים כנגועים בשפעת העופות - 28.10.20