החורף השחון שפקד אותנו השנה פגע ביבול המרעה ובגידולי המספוא. מצאי המזונות קטן לעומת שנים רגילות, ותוספות המזון הנדרשות לפרות הבקר במרעה גדולות מהרגיל.
כדי למזער את הנזקים הבריאותיים לפרות ואת הנזקים הכלכליים למגדלים, להלן כמה הנחיות ודגשים לממשק הקיץ הקרוב. 

למאמר המלא

 

 

מקרה כלבת מספר 31 – בתן, ליד קיבוץ ברעם - 28.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_31.aspxמקרה כלבת מספר 31 – בתן, ליד קיבוץ ברעם - 28.10.20
מקרה כלבת מספר 23 בתן, בישוב מרגליות - 28.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/mikra_32.aspxמקרה כלבת מספר 23 בתן, בישוב מרגליות - 28.10.20
רשימת הישובים המוכרזים כנגועים בשפעת העופות - 28.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/shapaat_hesgerim_28-10-2020.aspxרשימת הישובים המוכרזים כנגועים בשפעת העופות - 28.10.20