בראשית חודש אוגוסט 2014 פורסמו דרישות של האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים למתן או חידוש היתר לייצור, שיווק וסחר במוצרי מספוא (להלן- מסמך הדרישות) לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו), תשל"א 1971 (להלן- צו המספוא).
במסגרת מסמך הדרישות, עודכנו התנאים להנפקה או חידוש היתר ליצור שיווק וסחר במוצרי מספוא לפי צו המספוא.

לקריאת המכתב המלא

 

 

מחלת הפה והטלפיים בישוב גורן, הודעה ראשונה - 20.1.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe_tlafaim_goren.aspxמחלת הפה והטלפיים בישוב גורן, הודעה ראשונה - 20.1.21
עדכונים לאירוע פה וטלפיים בחוות ינאי, ליד חצור הגלילית שהחל בתאריך - 11.1.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe_tlafaim_yanai_12-1-21.aspxעדכונים לאירוע פה וטלפיים בחוות ינאי, ליד חצור הגלילית שהחל בתאריך - 11.1.21
מקרה כלבת מספר 2, בכלבה, בקיבוץ יפתח - 19.1.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/kalevet_iftach-19-1-2021.aspxמקרה כלבת מספר 2, בכלבה, בקיבוץ יפתח - 19.1.21