בראשית חודש אוגוסט 2014 פורסמו דרישות של האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים למתן או חידוש היתר לייצור, שיווק וסחר במוצרי מספוא (להלן- מסמך הדרישות) לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו), תשל"א 1971 (להלן- צו המספוא).
במסגרת מסמך הדרישות, עודכנו התנאים להנפקה או חידוש היתר ליצור שיווק וסחר במוצרי מספוא לפי צו המספוא.

לקריאת המכתב המלא

 

 

תמיכה בחיסונים כנגד מחלת העכברת - 5.12.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/achberet_5-12-19.aspxתמיכה בחיסונים כנגד מחלת העכברת - 5.12.19
מידע והנחיות לבדיקת נוכחות נוגדנים נגד כלבת (RFFIT)https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_kalevet.aspxמידע והנחיות לבדיקת נוכחות נוגדנים נגד כלבת (RFFIT)נוהל, מידע והנחיות אודות סוגי הבדיקות השונות לנוכחות נוגדני כלבת בבעלי חיים, המתבצעות במעבדה לכלבת שבמכון הווטרינרי.
נהלי תמיכה ברשויות מקומיות לצמצום התרבות כלבים - להערות הציבור עד 12.12.19https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Pages/tuta_nehalet_tmicha_klavim_19.aspxנהלי תמיכה ברשויות מקומיות לצמצום התרבות כלבים - להערות הציבור עד 12.12.19