בראשית חודש אוגוסט 2014 פורסמו דרישות של האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים למתן או חידוש היתר לייצור, שיווק וסחר במוצרי מספוא (להלן- מסמך הדרישות) לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו), תשל"א 1971 (להלן- צו המספוא).
במסגרת מסמך הדרישות, עודכנו התנאים להנפקה או חידוש היתר ליצור שיווק וסחר במוצרי מספוא לפי צו המספוא.

לקריאת המכתב המלא

 

 

מקרה כלבת מספר 31 – בתן, ליד קיבוץ ברעם - 28.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_31.aspxמקרה כלבת מספר 31 – בתן, ליד קיבוץ ברעם - 28.10.20
מקרה כלבת מספר 23 בתן, בישוב מרגליות - 28.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/mikra_32.aspxמקרה כלבת מספר 23 בתן, בישוב מרגליות - 28.10.20
רשימת הישובים המוכרזים כנגועים בשפעת העופות - 28.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/shapaat_hesgerim_28-10-2020.aspxרשימת הישובים המוכרזים כנגועים בשפעת העופות - 28.10.20