בראשית חודש אוגוסט 2014 פורסמו דרישות של האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים למתן או חידוש היתר לייצור, שיווק וסחר במוצרי מספוא (להלן- מסמך הדרישות) לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו), תשל"א 1971 (להלן- צו המספוא).
במסגרת מסמך הדרישות, עודכנו התנאים להנפקה או חידוש היתר ליצור שיווק וסחר במוצרי מספוא לפי צו המספוא.

לקריאת המכתב המלא

 

 

רשימת תכשירים וטרינריים רשומים לחיטוי, ניקוי והדברה - יולי, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2020/Pages/tachshirey_nikuy_hadbara_vet.aspxרשימת תכשירים וטרינריים רשומים לחיטוי, ניקוי והדברה - יולי, 2020
אירוע חיובי לאבעבועות צאן בכפר כנא - 25.6.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/ababuot_tzon_20.aspxאירוע חיובי לאבעבועות צאן בכפר כנא - 25.6.20
תושבת עכו הורשעה בבית משפט השלום בחיפה בביצוע עבירות על חוק צער בעלי חיים בעקבות כתב אישום שהגיש משרד החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/akko_abuse.aspxתושבת עכו הורשעה בבית משפט השלום בחיפה בביצוע עבירות על חוק צער בעלי חיים בעקבות כתב אישום שהגיש משרד החקלאות