אושר סופית החוק לפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014. החוק נועד להסדיר באופן כולל ועדכני את הפיקוח על יצור ושיווק מזון לבעלי חיים, על ידי הבטחת שרשרת הבטיחות של ייצור המזון מן החי, לפי התפיסה המקובלת במדינות מפותחות של פיקוח ועקיבות המזון לבעלי חיים משלב הייצור ועד להזנת בעלי החיים, וזאת כדי לאפשר עקיבות של תהליכי הייצור והשיווק עד לשלב השיווק של מזון לאדם, לפי התפיסה: "מהמשק לצלחת"  "Farm to Fork"
שרשרת בטיחות המזון כוללת הן היבטים של בריאות ורווחת בעלי חיים הניזונים מימנו והם היבטים של בריאות הציבור.
חוק זה יכנס לתוקף בעוד כשנתיים.

בתקופה זו אנו נדרשים להתקין תקנות מכוח החוק. עד להתקנת התקנות החדשות, הפיקוח והאכיפה על הייצור והשיווק של מזון לבעלי חיים ימשיכו להיות מכוח צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסר בו), התשל"א- 1971, להלן "צו המספוא".


החוק לפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014

דרישות האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים למתן/חידוש היתר ליצור, שיווק וסחר במוצרי מספוא

טופס בקשה לשחרור טיב מספוא בנמלים

לתנאים לשחרור משלוחי מספוא בנמלי הייבוא

 

 

רשימת תכשירים וטרינריים רשומים לחיטוי, ניקוי והדברה - יולי, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2020/Pages/tachshirey_nikuy_hadbara_vet.aspxרשימת תכשירים וטרינריים רשומים לחיטוי, ניקוי והדברה - יולי, 2020
אירוע חיובי לאבעבועות צאן בכפר כנא - 25.6.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/ababuot_tzon_20.aspxאירוע חיובי לאבעבועות צאן בכפר כנא - 25.6.20
תושבת עכו הורשעה בבית משפט השלום בחיפה בביצוע עבירות על חוק צער בעלי חיים בעקבות כתב אישום שהגיש משרד החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/akko_abuse.aspxתושבת עכו הורשעה בבית משפט השלום בחיפה בביצוע עבירות על חוק צער בעלי חיים בעקבות כתב אישום שהגיש משרד החקלאות