מדיניות האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים בנושא מזון נא (Raw Food)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2015/Pages/Raw Food.aspxמדיניות האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים בנושא מזון נא (Raw Food)
ארגוט בסורגום והשפעתו על בריאות בעלי החיים והציבורhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2015/Pages/ergot_mispo.aspxארגוט בסורגום והשפעתו על בריאות בעלי החיים והציבור
משרד החקלאות מזהיר את הציבור: אין להגיש לחתולים מזון של המותג "וויסקאס" (whiskas) שעל אריזתו מסומן כי יוצר ברומניה או בליטאhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2015/Pages/whiskas_food.aspxמשרד החקלאות מזהיר את הציבור: אין להגיש לחתולים מזון של המותג "וויסקאס" (whiskas) שעל אריזתו מסומן כי יוצר ברומניה או בליטא
מדיניות רישום "תרופות שלא לצורך ריפוי" לפי חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים-התשעד-2014https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2015/Pages/rishum_trufot_mispo.aspxמדיניות רישום "תרופות שלא לצורך ריפוי" לפי חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים-התשעד-2014
מפקחי משרד החקלאות חשפו 65 אריזות מזויפות של מזון ציפורים בחנות לממכר מוצרי חיות מחמדhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2015/Pages/ziuf_mazon_ziporim_2015.aspxמפקחי משרד החקלאות חשפו 65 אריזות מזויפות של מזון ציפורים בחנות לממכר מוצרי חיות מחמד
הודעה על Recall של תוסף מזון בשם סטימולקס Stimulexhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2015/Pages/recall_Stimulex.aspxהודעה על Recall של תוסף מזון בשם סטימולקס Stimulex
דרישות השירותים הווטרינרים להכרה במעבדות לבדיקת מזהמים במזון מן החיhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2015/Pages/drishot_lehakara.aspxדרישות השירותים הווטרינרים להכרה במעבדות לבדיקת מזהמים במזון מן החי
הכרה במעבדות לבצוע בדיקת מזהמים במזון מן החיhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2015/Pages/hakara_bemaabadot.aspxהכרה במעבדות לבצוע בדיקת מזהמים במזון מן החי
רשימת מעבדות מוכרות לביצוע בדיקות מזהמים במזון מן החיhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2015/Pages/maabadot_mukarot.aspxרשימת מעבדות מוכרות לביצוע בדיקות מזהמים במזון מן החי