מדיניות האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים בנושא מזון נא (Raw Food)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2015/Pages/Raw Food.aspxמדיניות האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים בנושא מזון נא (Raw Food)מדיניות האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים בנושא מזון נא (Raw Food)
ארגוט בסורגום והשפעתו על בריאות בעלי החיים והציבורhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2015/Pages/ergot_mispo.aspxארגוט בסורגום והשפעתו על בריאות בעלי החיים והציבורארגוט בסורגום והשפעתו על בריאות בעלי החיים והציבור
משרד החקלאות מזהיר את הציבור: אין להגיש לחתולים מזון של המותג "וויסקאס" (whiskas) שעל אריזתו מסומן כי יוצר ברומניה או בליטאhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2015/Pages/whiskas_food.aspxמשרד החקלאות מזהיר את הציבור: אין להגיש לחתולים מזון של המותג "וויסקאס" (whiskas) שעל אריזתו מסומן כי יוצר ברומניה או בליטאמשרד החקלאות מזהיר את הציבור: אין להגיש לחתולים מזון של המותג "וויסקאס" (whiskas) שעל אריזתו מסומן כי יוצר ברומניה או בליטא
מדיניות רישום "תרופות שלא לצורך ריפוי" לפי חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים-התשעד-2014https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2015/Pages/rishum_trufot_mispo.aspxמדיניות רישום "תרופות שלא לצורך ריפוי" לפי חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים-התשעד-2014מדיניות רישום "תרופות שלא לצורך ריפוי" לפי חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים-התשעד-2014
מפקחי משרד החקלאות חשפו 65 אריזות מזויפות של מזון ציפורים בחנות לממכר מוצרי חיות מחמדhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2015/Pages/ziuf_mazon_ziporim_2015.aspxמפקחי משרד החקלאות חשפו 65 אריזות מזויפות של מזון ציפורים בחנות לממכר מוצרי חיות מחמדמפקחי משרד החקלאות חשפו 65 אריזות מזויפות של מזון ציפורים בחנות לממכר מוצרי חיות מחמד
הודעה על Recall של תוסף מזון בשם סטימולקס Stimulexhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2015/Pages/recall_Stimulex.aspxהודעה על Recall של תוסף מזון בשם סטימולקס Stimulexהודעה על Recall של תוסף מזון בשם סטימולקס Stimulex
דרישות השירותים הווטרינרים להכרה במעבדות לבדיקת מזהמים במזון מן החיhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2015/Pages/drishot_lehakara.aspxדרישות השירותים הווטרינרים להכרה במעבדות לבדיקת מזהמים במזון מן החידרישות השירותים הווטרינרים להכרה במעבדות לבדיקת מזהמים במזון מן החי
הכרה במעבדות לבצוע בדיקת מזהמים במזון מן החיhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2015/Pages/hakara_bemaabadot.aspxהכרה במעבדות לבצוע בדיקת מזהמים במזון מן החיהכרה במעבדות לבצוע בדיקת מזהמים במזון מן החי
רשימת מעבדות מוכרות לביצוע בדיקות מזהמים במזון מן החיhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2015/Pages/maabadot_mukarot.aspxרשימת מעבדות מוכרות לביצוע בדיקות מזהמים במזון מן החירשימת מעבדות מוכרות לביצוע בדיקות מזהמים במזון מן החי