מטרת ההכרה היא ליצור מאגר של מעבדות מוכרות הפועלות בהרמוניזציה ועל פי אמות מידה בינלאומיות, בשיטות מאושרות ומקובלות בעולם, ואשר תוצאות הבדיקות שלהם יוכרו על ידי מנהל השו"ט לצורכי פיקוח והתעדה.

לעיון במסמך דרישות השירותים הווטרינריים להכרה במעבדות לבדיקת מזהמים במזון מן החי

 

 

התפרצויות שפעת העופות H5N8https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Shapaat_ofot/Pages/H5N8.aspxהתפרצויות שפעת העופות H5N8​​​​​​​​​​​​בחודש נובמבר 2016 אובחן לראשונה בישראל נגיף שפעת עופות מסוג H5N8.
עדכונים לאירוע פה וטלפיים בעדר השייך לקיבוץ מלכיה שהחל בתאריך - 11.1.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe_tlafaim_malchia_12-1-21.aspxעדכונים לאירוע פה וטלפיים בעדר השייך לקיבוץ מלכיה שהחל בתאריך - 11.1.21
דיווח המשך מספר 2 ל-O.I.E פה וטלפיים - 14.1.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2021/Pages/Follow-up-report-2-FMD-14-01-21.aspxדיווח המשך מספר 2 ל-O.I.E פה וטלפיים - 14.1.21