מטרת ההכרה היא ליצור מאגר של מעבדות מוכרות הפועלות בהרמוניזציה ועל פי אמות מידה בינלאומיות, בשיטות מאושרות ומקובלות בעולם, ואשר תוצאות הבדיקות שלהם יוכרו על ידי מנהל השו"ט לצורכי פיקוח והתעדה.

לעיון במסמך דרישות השירותים הווטרינריים להכרה במעבדות לבדיקת מזהמים במזון מן החי

 

 

מקרה כלבת מספר 21 בכלב בבסיס ברנית סאסא - 10.8.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/mikra_sasa.aspxמקרה כלבת מספר 21 בכלב בבסיס ברנית סאסא - 10.8.20
ממצא חיובי לדבר צאן בחוות מעון - 9.8.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/dever_tzon_9-8-2020.aspxממצא חיובי לדבר צאן בחוות מעון - 9.8.20
אירוע ברוצלה בבית הלל - 21.7.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/bruchela_1-7-2020.aspxאירוע ברוצלה בבית הלל - 21.7.20