מטרת ההכרה היא ליצור מאגר של מעבדות מוכרות הפועלות בהרמוניזציה ועל פי אמות מידה בינלאומיות, בשיטות מאושרות ומקובלות בעולם, ואשר תוצאות הבדיקות שלהם יוכרו על ידי מנהל השו"ט לצורכי פיקוח והתעדה.

לעיון במסמך דרישות השירותים הווטרינריים להכרה במעבדות לבדיקת מזהמים במזון מן החי

 

 

מקרה כלבת מספר 31 – בתן, ליד קיבוץ ברעם - 28.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_31.aspxמקרה כלבת מספר 31 – בתן, ליד קיבוץ ברעם - 28.10.20
מקרה כלבת מספר 23 בתן, בישוב מרגליות - 28.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/mikra_32.aspxמקרה כלבת מספר 23 בתן, בישוב מרגליות - 28.10.20
רשימת הישובים המוכרזים כנגועים בשפעת העופות - 28.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/shapaat_hesgerim_28-10-2020.aspxרשימת הישובים המוכרזים כנגועים בשפעת העופות - 28.10.20