להלן הודעה אל ציבור היבואנים של "תרופות שלא לצורך ריפוי" ויצרני המזון לבעלי חיים ונוהל הגשת בקשות לרישום תכשירים רפואיים.להודעה המלאה לציבור היבואנים של "תרופות שלא לצורך ריפוי" ויצרני המזון לבעלי חיים
לנוהל הגשת בקשות לרישום תכשירים רפואיים (כולל שינויים וחידושים) בהתאם לתקנות הרוקחים (תכשירים)

 

 

מקרה כלבת מספר 31 – בתן, ליד קיבוץ ברעם - 28.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_31.aspxמקרה כלבת מספר 31 – בתן, ליד קיבוץ ברעם - 28.10.20
מקרה כלבת מספר 23 בתן, בישוב מרגליות - 28.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/mikra_32.aspxמקרה כלבת מספר 23 בתן, בישוב מרגליות - 28.10.20
רשימת הישובים המוכרזים כנגועים בשפעת העופות - 28.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/shapaat_hesgerim_28-10-2020.aspxרשימת הישובים המוכרזים כנגועים בשפעת העופות - 28.10.20