להלן הודעה אל ציבור היבואנים של "תרופות שלא לצורך ריפוי" ויצרני המזון לבעלי חיים ונוהל הגשת בקשות לרישום תכשירים רפואיים.להודעה המלאה לציבור היבואנים של "תרופות שלא לצורך ריפוי" ויצרני המזון לבעלי חיים
לנוהל הגשת בקשות לרישום תכשירים רפואיים (כולל שינויים וחידושים) בהתאם לתקנות הרוקחים (תכשירים)

 

 

מקרה כלבת מספר 21 בכלב בבסיס ברנית סאסא - 10.8.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/mikra_sasa.aspxמקרה כלבת מספר 21 בכלב בבסיס ברנית סאסא - 10.8.20
ממצא חיובי לדבר צאן בחוות מעון - 9.8.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/dever_tzon_9-8-2020.aspxממצא חיובי לדבר צאן בחוות מעון - 9.8.20
אירוע ברוצלה בבית הלל - 21.7.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/bruchela_1-7-2020.aspxאירוע ברוצלה בבית הלל - 21.7.20