להלן הודעה אל ציבור היבואנים של "תרופות שלא לצורך ריפוי" ויצרני המזון לבעלי חיים ונוהל הגשת בקשות לרישום תכשירים רפואיים.להודעה המלאה לציבור היבואנים של "תרופות שלא לצורך ריפוי" ויצרני המזון לבעלי חיים
לנוהל הגשת בקשות לרישום תכשירים רפואיים (כולל שינויים וחידושים) בהתאם לתקנות הרוקחים (תכשירים)

 

 

התפרצויות שפעת העופות H5N8https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Shapaat_ofot/Pages/H5N8.aspxהתפרצויות שפעת העופות H5N8​​​​​​​​​​​​בחודש נובמבר 2016 אובחן לראשונה בישראל נגיף שפעת עופות מסוג H5N8.
עדכונים לאירוע פה וטלפיים בעדר השייך לקיבוץ מלכיה שהחל בתאריך - 11.1.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe_tlafaim_malchia_12-1-21.aspxעדכונים לאירוע פה וטלפיים בעדר השייך לקיבוץ מלכיה שהחל בתאריך - 11.1.21
דיווח המשך מספר 2 ל-O.I.E פה וטלפיים - 14.1.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2021/Pages/Follow-up-report-2-FMD-14-01-21.aspxדיווח המשך מספר 2 ל-O.I.E פה וטלפיים - 14.1.21