הנחיות אגף המספוא לחיטוי רכבים המשמשים להובלת מזון לבעלי חיים - עדכוןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2016/Pages/hanhayot_mispo_hovala.aspxהנחיות אגף המספוא לחיטוי רכבים המשמשים להובלת מזון לבעלי חיים - עדכון
רגולציה של אנטיביוטיקה במכוני תערובת האגף לפיקוח על מזון לבעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2016/Pages/regulazia_anti_3.aspxרגולציה של אנטיביוטיקה במכוני תערובת האגף לפיקוח על מזון לבעלי חייםרגולציה של אנטיביוטיקה במכוני תערובת האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים
סיכום פעילות האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים לשנים 2014-2015https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2016/Pages/sikum_shnati.aspxסיכום פעילות האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים לשנים 2014-2015סיכום פעילות האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים לשנים 2014-2015
הזמנת בעלי שיח לדיון בנושא מדיניות הכרה במעבדותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2016/Pages/hasmahat_maabadot.aspxהזמנת בעלי שיח לדיון בנושא מדיניות הכרה במעבדותהזמנת בעלי שיח לדיון בנושא מדיניות הכרה במעבדות
הודעה על חידוש היתר לייצור מזון נא לכלבים (Raw food)https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2016/Pages/Raw_food.aspxהודעה על חידוש היתר לייצור מזון נא לכלבים (Raw food)הודעה על חידוש היתר לייצור מזון נא לכלבים (Raw food)