האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים, אמון על הפיקוח על הייצור והשיווק של מזון לבעלי חיים.
החוק לפיקוח על הייצור והשיווק של מזון לבעלי חיים, התשע"ד- 2014 , או בכינויו "חוק המספוא", אושר באופן סופי על ידי כנסת ישראל בתחילת שנת 2014.

החוק נועד להסדיר באופן כולל ועדכני את הפיקוח על ייצור ושיווק מזון לבעלי חיים, על ידי הבטחת שרשרת הבטיחות של ייצור המזון מן החי, לפי התפיסה המקובלת במדינות מפותחות של פיקוח ועקיבות המזון לבעלי חיים משלב הייצור ועד להזנת בעלי החיים, וזאת כדי לאפשר עקיבות של תהליכי הייצור והשיווק עד לשלב השיווק של מזון לאדם, לפי התפיסה המקובלת בעולם: "מהמשק לצלחת" או " Farm to Fork " שרשרת בטיחות המזון כוללת הן היבטים של בריאות ורווחת בעלי חיים הניזונים מימנו והן היבטים של בריאות הציבור.

להלן פירוט פעילות האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים ויישום האגף את דרישות חוק המספוא.לסיכום המלא

 

 

הודעה ללולנים, פברואר 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2020/Pages/mico_feb_2020.aspxהודעה ללולנים, פברואר 2020
רשימת חוות הריבוי וזני גפן המאושרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zaney_gefen_meusharim_2020.aspxרשימת חוות הריבוי וזני גפן המאושרים לשנת 2020
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות