האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים, אמון על הפיקוח על הייצור והשיווק של מזון לבעלי חיים.
החוק לפיקוח על הייצור והשיווק של מזון לבעלי חיים, התשע"ד- 2014 , או בכינויו "חוק המספוא", אושר באופן סופי על ידי כנסת ישראל בתחילת שנת 2014.

החוק נועד להסדיר באופן כולל ועדכני את הפיקוח על ייצור ושיווק מזון לבעלי חיים, על ידי הבטחת שרשרת הבטיחות של ייצור המזון מן החי, לפי התפיסה המקובלת במדינות מפותחות של פיקוח ועקיבות המזון לבעלי חיים משלב הייצור ועד להזנת בעלי החיים, וזאת כדי לאפשר עקיבות של תהליכי הייצור והשיווק עד לשלב השיווק של מזון לאדם, לפי התפיסה המקובלת בעולם: "מהמשק לצלחת" או " Farm to Fork " שרשרת בטיחות המזון כוללת הן היבטים של בריאות ורווחת בעלי חיים הניזונים מימנו והן היבטים של בריאות הציבור.

להלן פירוט פעילות האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים ויישום האגף את דרישות חוק המספוא.לסיכום המלא

 

 

מבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לתמיכה במוסדות ציבור הפועלים לקליטת צעירים לחינוך ועבודה חקלאית באיזורי עדיפות לאומיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2020/Pages/agriculture_young_workers.aspxמבחנים למתן תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לתמיכה במוסדות ציבור הפועלים לקליטת צעירים לחינוך ועבודה חקלאית באיזורי עדיפות לאומית
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2020 – הודעת עדכון - מתן ארכה והבהרה בנושא טופס 1220https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/havara_tofes_1220.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2020 – הודעת עדכון - מתן ארכה והבהרה בנושא טופס 1220
עדכון מודל ההמלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2021https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/update_hamlaza.aspxעדכון מודל ההמלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2021