בהמשך להודעות קודמות שפורסמו בנדון )הודעות משותפות מן הימים 28.6.2015 ו 20.7.2016- , הודעת
משרד הבריאות מיום 9.6.2016 והודעת משרד החקלאות ופיתוח הכפר מיום 11.9.2016) ועל רקע פניות
שהוגשו למשרדים בנושא האמור, להלן קובץ שכולל מספר הבהרות :

מדיניות רישום "תרופות שלא לצורך ריפוי" המשמשות כזרזי גדילה

 

 

מתן שרות ליצוא חיות מחמד בחנוכה - 22.2.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/yetzu_hanuka_-2019.aspxמתן שרות ליצוא חיות מחמד בחנוכה - 22.2.19
תמיכה בחיסונים כנגד מחלת העכברת - 5.12.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/achberet_5-12-19.aspxתמיכה בחיסונים כנגד מחלת העכברת - 5.12.19
הודעה ליבואנים - אושר יבוא פרחים מיובשים של קנביס (Cannabis sativa) לתעשייהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/Cannabis-sativa_8-12-19.aspxהודעה ליבואנים - אושר יבוא פרחים מיובשים של קנביס (Cannabis sativa) לתעשייה