​​

 

 

הודעה על החזר מזון לכלבים בשל חלקי מתכת שנמצאו בטבליותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2018/Pages/hodaa_hechzer_mazon_22-4-18.aspxהודעה על החזר מזון לכלבים בשל חלקי מתכת שנמצאו בטבליות
החזר מיידי של מזון לחיות מחמד מחברת בוש, עקב רמות חריגות של עופרתhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2018/Pages/hechzer_mazon_bush.aspxהחזר מיידי של מזון לחיות מחמד מחברת בוש, עקב רמות חריגות של עופרת