​​​​הודעה לציבור הרחב:
בעקבות רמות חריגות של עופרת במזון של חברת בוש: Bosch Soft Mini Rehwild & Kartoffel 
(SOFT MINI ROE DEER & POTATO), על הציבור להפסיק להזין את בעלי החיים במזון זה.

במידה ורכשת את המזון המדובר, יש להודיע לחנות או לחברה היבואנית, המופיעה על גבי התוית, ולבצע החזר מולה.​

הודעה​ על החזר מיידי של מזון לחיות מחמד מחברת בוש​

 

 

ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/dogcenter/Pages/imutz_klavim.aspxימי אימוץ אזוריים של כלבים ​בישראל קיימת תופעה של כלבים משוטטים ונטושים, העלולה להוביל לפגיעה ברווחת בעלי החיים ולפגיעה בבריאות ובביטחון הציבור. לשם כך, יצא משרד החקלאות במספר קולות קוראים לצמצום התופעה ועידוד אימוץ אחראי.
חשד לקטרת העור בקיבוץ מענית וברפת צפון (אורטל) ברמת-הגולן - 19.8.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/kateret_or_ortal_19-8-19.aspxחשד לקטרת העור בקיבוץ מענית וברפת צפון (אורטל) ברמת-הגולן - 19.8.19
הודעה ללולנים - אוגוסט, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2019/Pages/mico_8_19.aspxהודעה ללולנים - אוגוסט, 2019