להלן פרסומי יחידת מזון לבעלי חיים (מספוא), בשירותים הווטרינרים, לפי חלוקה לשנים.​