ארכיון נהלים וטפסים

הנחיות ללקיחה ולמשלוח דגימות למכון הווטרינרי כוללות:
מידע כללי, הסבר לגבי אופן האריזה והמשלוח של הדגימות המיועדות לבדיקה ולגבי דגימות שאינן מתאימות לבדיקה, כתובות המשלוח של הלשכות הווטרינריות​ה מחוזיות, אפשרויות תשלום, מתן תוצאות הבדיקה, דרכי התקשרות עם המכון הוטרינרי ופרטים נוספים.


להנחיות המלאות