הדו"ח השנתי של השירותים הווטרינריים מרכז בתוכו מידע על מחלות בעלי חיים בישראל ואודות פעילויותיהן של היחידות השונות בשירותים הווטרינריים והמכון הווטרינרי לאורך השנים 2014-2015.

במהלך שנים אלו המשיכו השירותים הווטרינריים לעסוק במגוון רחב של מחלות בעלי חיים שכן, בשל מיקומה הגיאוגרפי גודלה הקטן והצפיפות הגבוהה של בעלי חיים מספקי מזון, שכניה ואורך גבולותיה של מדינתנו, ישראל ממשיכה להיות מוקד למחלות מתפרצות לצד מחלות אנדמיות ושכיחות. 

בשנים 2014-2015 לא היו התפרצויות של מחלות מגיחות רחבות היקף ביונקים, אך היו מקרים רבים של מחלות הפוקדות את ישראל מעת לעת כגון, כלבת, שפעת העופות ומחלת הפה והטלפיים.

לדו"ח המלא