לפניכם דו"ח סיכום פעילות השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר לשנת 2019. 

שנת 2019 היתה מלאת אירועי תחלואה, אירועים מנהליים והשפעות רגולציה. כידוע, מיקומה הגיאוגרפי של מדינת ישראל מציב אותה בצומת המעבר בין 3 יבשות, ולכן חושף את בעלי החיים ואת הציבור לחדירת מחלות חדשות מכל גבולותיה.
 
המצב הכלכלי והגיאופוליטי במדינות השכנות לנו גורם לתנועת בני אדם המלווה בתנועת בעלי חיים, אשר מטבע הדברים פחות מטופלים. נדידת עופות אל ומאפריקה דרך ישראל, תנועת חיות בר דרך הגבולות ויבוא בעלי חיים ומוצרים מחו"ל מוסיפים על הסיכון המובנה במיקום הייחודי של ישראל.

שינויי האקלים האזוריים והגלובאליים מגבירים את הסיכון להיארעות מחלות המועברות על ידי חרקים מעופפים, המהווים איום חוצה גבולות למחלות ביונקים, בעופות ואף באדם. דו"ח זה סוקר את האבחון, המניעה והשליטה באירועים העיקריים, במגוון מחלות בעלי חיים בהם עוסקים השירותים הווטרינריים.

בשנת 2019 התמודדו יחידות השירותים הווטרינריים השונות עם הגחה מחודשת של קטרת העור, שחפת הבקר, מחלת הפה וטלפיים, שפעת עופות, דבר הצאן ועכברת. ניטור וביעור הברוצלה מעדרי הצאן, והסלמונלה בלהקות ההטלה נמשך בכדי להקטין את מספר העדרים / להקות הנגועים ולהבטיח את בריאות המקנה והציבור. מחלות אנדמיות לאזור, כמחלת ניוקאסל, כחול הלשון ועוד, המשיכו לפגוע בבעלי החיים. גם מחלת הכלבת המשיכה לחדור, השנה מגבול הלבנון.
נושא רווחת בעלי החיים, הן בחיות המשק והן בחיות המחמד, תופס חשיבות הולכת ועולה בסדר היום הציבורי בישראל. בהתאם לכך עולה נפח הפעילות הנדרש מהשירותים הווטרינריים.

השירותים הווטרינריים מעניקים לתחום רווחת בעלי חיים תשומת לב עולה, על ידי שיתוף רב יותר של יחידות המשנה והשדה, על ידי הכשרה, הדרכה והטמעה, ביוזמות חקיקה והגברת פיקוח ואכיפה. זאת בתיאום עם יחידת פיקוח על צומח וחי ועם הלשכה המשפטית של משרד החקלאות. תחום רווחת בעלי חיים נמצא בעליה מתמדת במידת חשיפתו, בהתאם לדרישות הציבור והתקשורת, למידע ולתגובה.

תחום בריאות הציבור הווטרינרית ובטיחות המזון תפס בשנים האחרונות נתח פעילות חשוב, אשר הולך וגדל. יחידות השירותים הווטרינריים העוסקות בתחום זה התרחבו, התמקצעו והרחיבו פעילותן הן ביוזמה פנים-ארגונית, הן כהכנה לעמידה במבדקים בינלאומיים והן כתגובה ולקחים לאירועים, לביקורות ולחשיפה תקשורתית וציבורית עולה.

המכון הווטרינרי הלאומי המשיך לעסוק בשנה זו באבחון שוטף של מחלות עיקריות, הפוגעות בבעלי חיים בישראל ובמחקר יישומי לשיפור האבחון והשליטה במגוון המחלות, בהווה ובעתיד. 

למידע מורחב - דו"ח השירותים הווטרינריים לשנת 2019

 

 

עדכון בנושא איסור ניקוי ביציםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/pirsumim/Pages/egg_wash.aspxעדכון בנושא איסור ניקוי ביצים
הודעה על חופשיות ממחלת הברוצלה - רפת אושה, 25.11.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/refet_osha.aspxהודעה על חופשיות ממחלת הברוצלה - רפת אושה, 25.11.20
מקרה כלבת מספר 40, בתן ביסוד המעלה - 24.11.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet-40-24-11-2020.aspxמקרה כלבת מספר 40, בתן ביסוד המעלה - 24.11.20