השירותים הווטרינריים מפרטים בדף זה הנחיות לאופן הגשת השגה בהתאם לסעיף 7ג5 לחוק רישוי עסקים.

על פי סעיף זה, מבקש רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, או בעל רישיון או היתר, הרואה עצמו נפגע ממסמך או מתנאי שדרשו ממנו, או שנענה בסירוב  לבקשתו לקבל רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, רשאי להגיש השגה על כך.

הגורם המטפל בהשגות  

הגורם הארצי המוסמך לטפל בהשגות שהוסמך על ידי מנכ"ל משרד החקלאות, לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, הוא מנהל השירותים הווטרינריים במשרד.

אופן הגשת השגה  

הגשת בקשת - השגה טופס מקוון

עיקרי ההוראות:

1. ההשגה תוגש על ידי בעל העסק בתוך 30 יום מיום קבלת התנאי / הסירוב עליו הוא משיג.

2. ההשגה תוגש ל"גורם מוסמך ארצי" בשירותים הווטרינריים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, באמצעות הטופס המקוון המצורף לעיל.

3. יש לשלם אג​רת השגה.

4. בטופס ההשגה המקוון תידרשו לצרף את כל המסמכים הרשומים מטה:

  • אישור על תשלום אגרה. 
  • עותק של הרישיון, ההיתר הזמני, ההיתר המזורז או הבקשה לקבלתם.
  • עותק של ההחלטה או הדרישה בגינה מוגשת ההשגה.

* השגה שתוגש ללא כל המסמכים כנדרש לא תטופל. 

* אישור בדבר שלמות המידע הנדרש לשם תחילת טיפול בהשגה ישלח לכתובת דואר אלקטרוני של המשיג.

 למידע, פרטים נוספים ושאלות בנושא ניתן לפנות במייל hasaga_risuhi@moag.gov.il​

 

 

מקרה כלבת מספר 8 בגור כלבים, בפסוטה - 26.2.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet-27-2-2020.aspxמקרה כלבת מספר 8 בגור כלבים, בפסוטה - 26.2.20
מקרה כלבת מספר 7 בכלבה, במושב עלמה - 25.2.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_26-2-2020.aspxמקרה כלבת מספר 7 בכלבה, במושב עלמה - 25.2.20
מאמר בנושא מחלות מטבוליות בצאן - האם כורח המציאות?https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2020/Pages/tzon_2020.aspxמאמר בנושא מחלות מטבוליות בצאן - האם כורח המציאות?