חוקים ותקנות

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

חוקים, צווים ופקודות/vet/hukim/hukim_pkudot/Pages/default.aspxחוקים, צווים ופקודות
תקנות/vet/hukim/takanot/Pages/default.aspxתקנות
טיוטות לחוקים, תקנות ונהלים/vet/hukim/tyutot%20lehukim%20veskemim/Pages/default.aspxטיוטות לחוקים, תקנות ונהלים
חוקי עזר רשותיים בנושא בעלי חיים/vet/hukim/hukey_ezer/Pages/default.aspxחוקי עזר רשותיים בנושא בעלי חיים
חוות דעת משפטיות/vet/hukim/havad_mishpaty/Pages/default.aspxחוות דעת משפטיות
רישוי עסקים/vet/hukim/Business_Licensing/Pages/default.aspxרישוי עסקים
פסקי דין בנושא וטרינריה/vet/hukim/piskey_din_vet/Pages/default.aspxפסקי דין בנושא וטרינריה