חוקי עזר רשותיים בנושא בעלי חיים

נושא החזקתם של בעלי חיים מוסדר ברמות חקיקה שונות: חקיקה ראשית (חוקים ותקנות) וחקיקה משנית – חוקי עזר עירוניים (המשתנים מרשות מקומית אחת לאחרת).

העזר של הרשויות המקומיות בנושא בעלי חיים, באתר האינטרנט של משרד הפנים - נא ללחוץ כאן