​להלן חוקים, צווים ופקודות בתחום וטרינריה לפי חלוקה לנושאים.