חוקים, צווים ופקודות וטרינרים ובעלי חיים

​​

 

 

חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג-2002https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet/Pages/hasdarat_pikuah_klavim_2002.aspxחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג-2002חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג
חוק איסור גידול חזיר, תשכ"ב-1962https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet/Pages/hok_isur_gidul_hazirim.aspxחוק איסור גידול חזיר, תשכ"ב-1962חוק איסור גידול חזיר, תשכ"ב
חוק הרופאים הווטרינרים, תשנא-1991https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet/Pages/hok_rofim_vet_91.aspxחוק הרופאים הווטרינרים, תשנא-1991חוק הרופאים הווטרינרים, תשנא
חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet/Pages/hok_zar_baaley_haim_1994.aspxחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנד
חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), תשנד-1994https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet/Pages/hok_zar_baaley_haim_nisuim_1994.aspxחוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), תשנד-1994חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), תשנד
פקודת הגנת דבורים [נוסח חדש], תשמג–1983https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet/Pages/pkuda_hagana_dvorim_83.aspxפקודת הגנת דבורים [נוסח חדש], תשמג–1983פקודת הגנת דבורים [נוסח חדש], תשמג–1983
פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet/Pages/pkudat_baaley_haim_1985.aspxפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985פקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש), תשמ"ה
חוק להגנת חיית הבר, תשטו–1955https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet/Pages/חוק להגנת חיית הבר תשטו–1955.aspxחוק להגנת חיית הבר, תשטו–1955חוק להגנת חיית הבר, תשטו
פקודת הכלבתhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet/Pages/פקודת הכלבת 1934.aspxפקודת הכלבתפקודת הכלבת 1934