חוקים, צווים ופקודות וטרינרים ובעלי חיים

 

 

תקצירי מאמרים מכתבי עת בנושא בריאות חזירים מאת חוקרים בשירותים הווטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/hazirim/pirsumim/Pages/briut_hazirim.aspxתקצירי מאמרים מכתבי עת בנושא בריאות חזירים מאת חוקרים בשירותים הווטרינריים
Sarcoptes scabiei in pigs in Israelhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/hazirim/pirsumim/Pages/Sarcoptes scabiei in pigs in Israel.aspxSarcoptes scabiei in pigs in IsraelSarcoptes scabiei in pigs in Israel
נוהל ביצוע תקנות צער בעלי חיים גידול והחזקת חזירים לצרכים חקלאייםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_tzaar_hazirim_2015.aspxנוהל ביצוע תקנות צער בעלי חיים גידול והחזקת חזירים לצרכים חקלאייםנוהל ביצוע תקנות צער בעלי חיים גידול והחזקת חזירים לצרכים חקלאיים - 2015