חוקים, צווים ופקודות נוספים

​​

 

 

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון תאריך על מוצרי בשר ומוצרי דגים), תשמ"ד-1984https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/tzav_pikuah_dagim.aspxצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון תאריך על מוצרי בשר ומוצרי דגים), תשמ"ד-1984
חוק בשר ומוצריו, תשנד–1994https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_basar_ve_muzarav_1994.aspxחוק בשר ומוצריו, תשנד–1994חוק בשר ומוצריו, תשנד–1994
חוק העבירות המינהליות, תשמ"ו-1985https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/Hok_haaverot_haminhaliot.aspxחוק העבירות המינהליות, תשמ"ו-1985
חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו - 2015https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_hagana_briut_tzibur.aspxחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו - 2015
חוק החומרים המסוכנים, תשנג-1993https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_hahomarim_hamesukanim1993.aspxחוק החומרים המסוכנים, תשנג-1993חוק החומרים המסוכנים, תשנג
חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תשכד-1963https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_hamuaza_leanaf_halul_ezur_veshivuk1963.aspxחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תשכד-1963חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תשכד
חוק הרשות לפיקוח חקלאי, תשמ"ח-1988https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/Hok_harashut_lepikuac_chaklai.aspxחוק הרשות לפיקוח חקלאי, תשמ"ח-1988
חוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים, תשס"ט-2008https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/Hok_hasdarat_mechkarim_bemecholeley_machalot_biologiim.aspxחוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים, תשס"ט-2008
חוק להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים), תשיב–1952https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_hashbahat_yezur_52.aspxחוק להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים), תשיב–1952חוק להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים), תשיב–1952
חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), תשנ"ה-1994https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/Hok_iisוm_haheskem_bedvar_retzuoat_aza_veyericho.aspxחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), תשנ"ה-1994
חוק כלי היריה, תש"ט-1949https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_kley_yeria_1949.aspxחוק כלי היריה, תש"ט-1949חוק כלי היריה, תש"ט
חוק העונשין, תשלז-1977https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_onshin.aspxחוק העונשין, תשלז-1977חוק העונשין, תשלז
חוק הפטנטים, תשכז-1967https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_patenetim_1967.aspxחוק הפטנטים, תשכז-1967חוק הפטנטים, תשכז-1967
חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשיח-1957https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_pikua_57.aspxחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשיח-1957חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים
חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, תשע"ד-2014https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_pikuah_mazon_baaley_haim-2014.aspxחוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, תשע"ד-2014חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, תשע"ד
חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_rashut_leumit_97.aspxחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז-1997חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, תשנז
חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים), תשסח-2008https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_rashuyot_mekomiot_08.aspxחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים), תשסח-2008חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית
חוק רישוי עסקים, תשכח-1968https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_rishuy_asakim_68.aspxחוק רישוי עסקים, תשכח-1968חוק רישוי עסקים, תשכח
מינוי מפקחים ומפקחי מקנה בשירותים הווטרינרייםhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/minuy_mefakhim.aspxמינוי מפקחים ומפקחי מקנה בשירותים הווטרינרייםמפקחים ומפקחי מקנה
פקודת בריאות העם מס' 40 לש' 1940https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/pkudat_briut_40.aspxפקודת בריאות העם מס' 40 לש' 1940פקודת בריאות העם מס' 40 לש' 1940
פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], תשמג-1983https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/pkudat_briut_zibur_83.aspxפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], תשמג-1983פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], תשמג
פקודת הדיגhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/pkudat_daig.aspxפקודת הדיגפקודת הדיג
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמא-1981https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/pkudat_rokhim_1981.aspxפקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמא-1981פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמא
צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי קנס אזרחי על הפרת הוראות פקודת מחלות בעלי חיים), תשס-2000https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/tsav_knasot_agrot_2000.aspxצו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי קנס אזרחי על הפרת הוראות פקודת מחלות בעלי חיים), תשס-2000צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי קנס אזרחי על הפרת הוראות פקודת מחלות בעלי חיים), תשס-2000
צו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מזון), תשנ"ט-1998https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/tzav_haganat_tzarchan.aspxצו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מזון), תשנ"ט-1998