חוקים, צווים ופקודות נוספים

​​

 

 

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון תאריך על מוצרי בשר ומוצרי דגים), תשמ"ד-1984https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/tzav_pikuah_dagim.aspxצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון תאריך על מוצרי בשר ומוצרי דגים), תשמ"ד-1984
פקודת בריאות העם מס' 40 לש' 1940https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/pkudat_briut_40.aspxפקודת בריאות העם מס' 40 לש' 1940
פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], תשמג-1983https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/pkudat_briut_zibur_83.aspxפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], תשמג-1983
פקודת הדיגhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/pkudat_daig.aspxפקודת הדיג
פקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמא-1981https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/pkudat_rokhim_1981.aspxפקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמא-1981
צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי קנס אזרחי על הפרת הוראות פקודת מחלות בעלי חיים), תשס-2000https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/tsav_knasot_agrot_2000.aspxצו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי קנס אזרחי על הפרת הוראות פקודת מחלות בעלי חיים), תשס-2000
צו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מזון), תשנ"ט-1998https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/tzav_haganat_tzarchan.aspxצו הגנת הצרכן (סימון ואריזה של מוצרי מזון), תשנ"ט-1998
צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי קנס אזרחי על הפרת הוראות פקודת מחלות בעלי חיים), תש"ס-2000https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/Tzav_hamerakez_legviat_knasot_agrot_hotzaot.aspxצו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי קנס אזרחי על הפרת הוראות פקודת מחלות בעלי חיים), תש"ס-2000
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בשר טחון חי מתובל), תשל"ו-1975https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/tzav_pikuah_basar_hay.aspxצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בשר טחון חי מתובל), תשל"ו-1975
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור דבש ומכירתו), תשל"ז-1977https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/tzav_pikuah_dvash_1977.aspxצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור דבש ומכירתו), תשל"ז-1977
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק וקביעת רמת פיקוח לביצי מאכל מסוימות), תשע"ב-2012https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/tzav_pikuah_mehirim_2012.aspxצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק וקביעת רמת פיקוח לביצי מאכל מסוימות), תשע"ב-2012
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו), תשל"א – 1971https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/tzav_pikuah_mispo_71.aspxצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו), תשל"א – 1971
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/tzav_rishuy_asakim_2013.aspxצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013
צו הרופאים הווטרינרים (אגרות), תשנ"ג-1993https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/tzav_rofim_vet_agrot_1993.aspxצו הרופאים הווטרינרים (אגרות), תשנ"ג-1993
צו יבוא חופשי, תשע"ב-2012https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/tzav_yevu_2012.aspxצו יבוא חופשי, תשע"ב-2012
צו יבוא חופשי, תשע"ב-2014https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/tzav_yevu_2014.aspxצו יבוא חופשי, תשע"ב-2014
צו יבוא חופשי (הוראת שעה), תשע"ז-2017https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/Tzav_yevu_hofshi2017.aspxצו יבוא חופשי (הוראת שעה), תשע"ז-2017
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בשר טחון), תשל"ו-1975https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/tzavpikuah_basar_tahun.aspxצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בשר טחון), תשל"ו-1975
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים עופות שהורמנו או הוזנו בחומרים כימייםhttps://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/ztav_pikuah_miztrachim_sherutim.aspxצו הפיקוח על מצרכים ושירותים עופות שהורמנו או הוזנו בחומרים כימיים
חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, התשי"ז–1957https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי תשיז–1957.aspxחוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, התשי"ז–1957
פקודת העיריות [נוסח חדש]https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/פקודת העיריות נוסח חדש.aspxפקודת העיריות [נוסח חדש]
חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תשכד-1963https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_hamuaza_leanaf_halul_ezur_veshivuk1963.aspxחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תשכד-1963
חוק בשר ומוצריו, תשנד–1994https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_basar_ve_muzarav_1994.aspxחוק בשר ומוצריו, תשנד–1994
חוק העבירות המינהליות, תשמ"ו-1985https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/Hok_haaverot_haminhaliot.aspxחוק העבירות המינהליות, תשמ"ו-1985
חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשיח-1957https://www.moag.gov.il/vet/hukim/hukim_pkudot/hok_vet_other/Pages/hok_pikua_57.aspxחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשיח-1957