חוקים, צווים ופקודות נוספים

 

 

מקרה כלבת מספר 5 - בכלב, בקיבוץ קטורה, מועצה אזורית חבל אילות, 27.1.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/katura_27-1-21.aspxמקרה כלבת מספר 5 - בכלב, בקיבוץ קטורה, מועצה אזורית חבל אילות, 27.1.21
הודעת המשך ל-OIE מספר 5 H5N8 בעופות בר - 25.1.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2021/Pages/Follow-up-report-5-H5N8-wild-animals-25-01-21.aspxהודעת המשך ל-OIE מספר 5 H5N8 בעופות בר - 25.1.21
דיווח המשך ל-OIE מספר 3 פה וטלפיים- 25.1.21https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2021/Pages/pe_tlafaim_25-1-21.aspxדיווח המשך ל-OIE מספר 3 פה וטלפיים- 25.1.21