נהלים


מטרות הנוהל

1. להגדיר תנאים מחייבים לבדיקתה של הבהמה הרובצת וקביעת מצבה הגופני והבריאותי.
2. לשמור על רווחתם של בעלי החיים ככלל ובהמות בפרט בדגש של מניעת סבל וכאב.
3. להגדיר התנאים לאופן הטיפול בבהמה כאמור בהתאם למצבה הגופני והבריאותי.
4. להגדיר התנאים בהם חל איסור על הובלת בהמה רובצת והתנאים בהם ניתן לאשר הובלתה.

הנוהל יכנס לתוקפו החל מיום ראשון, 1.9.2013.
לנוהל המלא

 

 

הודעה ללולנים, דצמבר, 2018https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2018/Pages/mico_dec-2018.aspxהודעה ללולנים, דצמבר, 2018
דיווח המשך 3 ל-O.I.E פה וטלפיים 2.12.18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2018/Pages/pe_tlafaim_3_-02-12-18.aspxדיווח המשך 3 ל-O.I.E פה וטלפיים 2.12.18
מחלת הפה והטלפיים בעדר בקר בקיבוץ שניר - 5-12-18https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2018/Pages/pe)tlafaim_snir_5-12-18.aspxמחלת הפה והטלפיים בעדר בקר בקיבוץ שניר - 5-12-18