פסקי דין בנושא וטרינריה

בתאריך 31.10.2016 יובאו שש יונים מגרמניה לישראל ללא רישיון יבוא של השירותים הווטרינריים ובתנאי הזנחה. בעקבות כתב אישום שהוגש בנושא, התקבל בחודש פברואר האחרון פסק הדין בנושא הברחה והתעללות בבעלי כנף.

היונים הובלו מגרמניה לישראל כשהן מוחזקות בתוך תיק "מחשב" ובו שלוש קופסאות נעליים ללא אוורור, כשהן קשורות ברשת חבישה אלסטית, על עצם בית החזה, מבלי שתהיה להן היכולת לעמוד באופן טבעי, לפרוש את כנפיהן, לנקות את גופן באמצעות מקורן או לזוז. היונים הובלו כשהן מתבוססות בהפרשותיהן ומבלי שסופקו להן מזון ושתיה כלל.

בתאריך 27.2.20 נקבע בפסק הדין, בבית משפט השלום בראשל"צ כי: 

"הנאשם הורשע, על יסוד הודאתו, בעבירות של עינוי, התאכזרות והתעללות בבעלי חיים, החזקת בעלי חיים מבלי לספק להם את צורכי מחייתם וייבוא בעלי חיים ללא רישיון ייבוא וללא הודעה מוקדמת".

על הנאשם נגזרו העונשים הבאים:

1.      מאסר על-תנאי למשך 3 חודשים

2.      קנס כספי בסך 10,000 ₪ או 3 חודשי מאסר תמורתו. 

3.      הנאשם יצהיר כי הוא מתחייב להימנע בתוך תקופה של 3 שנים מהיום מלבצע אחת או יותר מהעבירות בהן הורשע, וככל שיבצעה ישלם סך של 25,000 ₪.

לכל המייבאים לישראל בעלי חיים, חשוב לדעת כי הברחת בעלי כנף ממקור לא ידוע, כמו פריטים נושאי מחלות אל ישראל עלולה לייצר הדבקה מקומית של בעלי כנף.

מעשה זה, טומן בחובו סכנה גדולות לבריאות הציבור, למשק בעלי החיים ובין השאר עשוי להוביל להשלכות כלכליות כבדות למדינה (כמו פגיעה בייצוא) לעוסקים בתחום בעלי הכנף (כמו לולים להטלה כבדה/קלה) של מיליוני שקלים.

צילום המיכלים בהם הוברחו בעלי הכנף לישראל:

נסיון הברחת בעלי כנף לישראל

הודעת דוברת משרד החקלאות אודות אירוע הברחת בעלי הכנף

כתב אישום הברחת בעלי כנף

פסק דין הברחת בעלי כנף - 27.2.20 

נסיון הברחת בעלי כנף לישראל

 

 

עדכון בנושא איסור ניקוי ביציםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/pirsumim/Pages/egg_wash.aspxעדכון בנושא איסור ניקוי ביצים
הודעה על חופשיות ממחלת הברוצלה - רפת אושה, 25.11.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/refet_osha.aspxהודעה על חופשיות ממחלת הברוצלה - רפת אושה, 25.11.20
מקרה כלבת מספר 40, בתן ביסוד המעלה - 24.11.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet-40-24-11-2020.aspxמקרה כלבת מספר 40, בתן ביסוד המעלה - 24.11.20