תקנות בריאות העם ובריאות הציבור

​​​

 

 

תקנות בריאות הציבור (מזון) (דגים טחונים, מוצריהם, עיבודם ושיווקם), תשמו–1985https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/akanot_briut_tzibur_dagim.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון) (דגים טחונים, מוצריהם, עיבודם ושיווקם), תשמו–1985תקנות בריאות הציבור (מזון) (דגים טחונים, מוצריהם, עיבודם ושיווקם), תשמו–1985
תקנות בריאות הציבור (מזון) (תכולת היסטמינים בדגים), תשמג–1983https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/briut_tzibur_mazon_hisaminim.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון) (תכולת היסטמינים בדגים), תשמג–1983תקנות בריאות הציבור (מזון) (תכולת היסטמינים בדגים), תשמג–1983
תקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חמרי הדברה), תשנא–1991https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/briut_tzibur_sheriot.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חמרי הדברה), תשנא–1991תקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חמרי הדברה), תשנא–1991
תקנות בריאות הציבור (מזון) (תנאי ייצור נאותים), תשנג–1993https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/briut_tzibur_tnaey_yetzur.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון) (תנאי ייצור נאותים), תשנג–1993תקנות בריאות הציבור (מזון) (תנאי ייצור נאותים), תשנג–1993
תקנות בריאות הציבור (מזון) (תכולת כספית בדגים), תשלט–1979https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/riut_tzibur_kaspit_dagim.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון) (תכולת כספית בדגים), תשלט–1979תקנות בריאות הציבור (מזון) (תכולת כספית בדגים), תשלט–1979
תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים), תשנ"ד-1994https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/takanot_briut_am_1994.aspxתקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים), תשנ"ד-1994תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים), תשנ"ד
תקנות בריאות הציבור (מזון) (גירום בשר), תשמד–1984https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/takanot_briut_girum_basar.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון) (גירום בשר), תשמד–1984תקנות בריאות הציבור (מזון) (גירום בשר), תשמד–1984
תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשלז-1977https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/takanot_briut_haam_1977.aspxתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשלז-1977תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), תשלז
תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי-שתיה), תשל"ד 1974https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/takanot_briut_ham_mey_shtia.aspxתקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי-שתיה), תשל"ד 1974תקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי
תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי), תשנ"ג-1993https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/takanot_briut_simun_mazon_1993.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי), תשנ"ג-1993תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי), תשנ"ג
תקנות בריאות הציבור (מזון) (מניעת הטעיה באריזות מזון), תשעג-2012https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/takanot_briut_tsibur_mazon_2012.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון) (מניעת הטעיה באריזות מזון), תשעג-2012תקנות בריאות הציבור (מזון) (מניעת הטעיה באריזות מזון), תשעג
תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון גלוטן), תשנ"ו-1996https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/takanot_briut_tzibur_gloten.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון גלוטן), תשנ"ו-1996תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון גלוטן), תשנ"ו-1996
תקנות בריאות הציבור (מזון) (מיקוטוקסינים במזון), תשנו–1996https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/takanot_briut_tzibur_mazon.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון) (מיקוטוקסינים במזון), תשנו–1996תקנות בריאות הציבור (מזון) (מיקוטוקסינים במזון), תשנו–1996
תקנות בריאות הציבור (מזון) (סגירה של אריזות מזון), תשנ"ג-1992https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/takanot_briut_tzibur_mazon_1992.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון) (סגירה של אריזות מזון), תשנ"ג-1992תקנות בריאות הציבור (מזון) (סגירה של אריזות מזון), תשנ"ג
תקנות בריאות הציבור (מזון) (שיווק ביצי מאכל) תשנ"ה-1994https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/takanot_briut_tzibur_mazon_94.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון) (שיווק ביצי מאכל) תשנ"ה-1994תקנות בריאות הציבור (מזון) (שיווק ביצי מאכל) תשנ"ה
תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי מזון), תשס"א-2001https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/takanot_briut_tzibur_tosfei_mazon_2001.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי מזון), תשס"א-2001תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי מזון), תשס"א
תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון אזהרה מסכנת חנק), התשס_ו-2006https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/takanot_briut_ztibur_mazon_simun.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון אזהרה מסכנת חנק), התשס_ו-2006
תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומיתקני מי שתייה), תשע"ג-2013https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/takanot_btiut_mey_shtia_2013.aspxתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומיתקני מי שתייה), תשע"ג-2013תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומיתקני מי שתייה), תשע"ג-2013
תקנות בריאות הציבור (מזון) (בשר מעובד), תשנג–1993https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/takanot_mazon_basar_meubad_1993.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון) (בשר מעובד), תשנג–1993תקנות בריאות הציבור (מזון) (בשר מעובד), תשנג–1993
רשימת תוספי מזון על-פי תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי מזון) התשסא - 2001https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/takanot_tosfey_mazon_2001.aspxרשימת תוספי מזון על-פי תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי מזון) התשסא - 2001רשימת תוספי מזון על-פי תקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי מזון) התשסא - 2001
תקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים), תשמא–1981https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_briut_tzibur/Pages/תקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים) תשמא–1981.aspxתקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים), תשמא–1981תקנות בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים), תשמא–1981