תקנות כלבת והסדרת הפיקוח על כלבים

 

 

תקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד), תשיט–1959https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_kalevet/Pages/alevet_ahzakat_klavim_hatulim_kofim.aspxתקנות הכלבת (החזקת כלבים, חתולים וקופים במאורות בידוד), תשיט–1959תקנות הכלבת החזקת כלבים חתולים וקופים במאורות בידוד תשיט–1959
הודעת הסדרת הפיקוח על כלבים (עדכון אגרות), התשסח-2008https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_kalevet/Pages/hodaa_hasdarat_pikuah_al_klavim_idkun_egrot_2008.aspxהודעת הסדרת הפיקוח על כלבים (עדכון אגרות), התשסח-2008הודעת הסדרת הפיקוח על כלבים (עדכון אגרות), התשסח
תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), תשסה-2004https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_kalevet/Pages/takanot_hasdarat_pikuah_klavim.aspxתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), תשסה-2004תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), תשסה
תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, תשסה-2005https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_kalevet/Pages/takanot_hasdarat_pikuah_klavim2005.aspxתקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, תשסה-2005תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, תשסה
תקנות הכלבת (חיסון), תשסה-2005https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_kalevet/Pages/takanot_kalevet_hisun.aspxתקנות הכלבת (חיסון), תשסה-2005תקנות הכלבת (חיסון) תשסה
תקנות הכלבת (רישוי וחיסון), תשלד-1974https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_kalevet/Pages/takanot_kalevet_rishuy_hisun.aspxתקנות הכלבת (רישוי וחיסון), תשלד-1974תקנות הכלבת (רישוי וחיסון) תשלד