תקנות מחלות בעלי חיים

הכנסת אישרה את תקנות מחלות בעלי-חיים (רישום, סימון והובלה של בקר) (תיקון), התשע"ד – 2014), המחייבות כל מחזיק בקר בקיומו של הסדר תקף לפינוי ולכילוי פגרים באתרים מוסדרים. התיקון בתוקף מיום 1.07.2014.לתק​נות המלאות
לחוזר בנושא פינוי וכילוי פגרי בקר

 

 

אירוע ברוצלה בבית הלל - 21.7.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/bruchela_1-7-2020.aspxאירוע ברוצלה בבית הלל - 21.7.20
מקרה כלבת בתן ביישוב לימן - 16.7.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/liman-19-7-2020.aspxמקרה כלבת בתן ביישוב לימן - 16.7.20
רשימת תכשירים וטרינריים רשומים לחיטוי, ניקוי והדברה - יולי, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2020/Pages/tachshirey_nikuy_hadbara_vet.aspxרשימת תכשירים וטרינריים רשומים לחיטוי, ניקוי והדברה - יולי, 2020