תקנות לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי

 

 

תקנות לפיקוח על יצוא בע"ח ותוצרת מן החי (דגים, יענים, דבש, חלב ומוצריהם, ומוצרי ביצים), תשנ"ח-1998https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_pikuah_baaley_haim/Pages/takanot_pikuah_yetzu_baaley_haim_totzeret.aspxתקנות לפיקוח על יצוא בע"ח ותוצרת מן החי (דגים, יענים, דבש, חלב ומוצריהם, ומוצרי ביצים), תשנ"ח-1998תקנות לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (דגים, יענים, דבש, חלב ומוצריהם, ומוצרי ביצים), תשנ"ח