תקנות רישוי עסקים

 

 

תקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים), תשמא–1981https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_rishuy/Pages/akanot_rishuy_asakim_81.aspxתקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים), תשמא–1981תקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים), תשמא–1981
תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשסא-2000https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_rishuy/Pages/rishuy_asakim_klali.aspxתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשסא-2000תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשסא
תקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים) (הוראת שעה), תשע"ג-2013https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_rishuy/Pages/takanot_rishuy_asakim_2013.aspxתקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים) (הוראת שעה), תשע"ג-2013תקנות רישוי עסקים (תנאים לרישוי משקי עופות ולולים) (הוראת שעה), תשע"ג
תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם), תשל"ב-1971https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_rishuy/Pages/takanot_rishuy_asakim_hovala_basar.aspxתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם), תשל"ב-1971תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים להובלת בשר, דגים, עופות ומוצריהם), תשל"ב
תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל"ה - 1975https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_rishuy/Pages/takanot_rishuy_asakim_mezikim.aspxתקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל"ה - 1975תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), התשל"ה
תקנות רישוי עסקים (תחנות מיון לביצי מאכל), תשנה–1994https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_rishuy/Pages/takanot_rishuy_asakim_niun_beitzim.aspxתקנות רישוי עסקים (תחנות מיון לביצי מאכל), תשנה–1994תקנות רישוי עסקים (תחנות מיון לביצי מאכל) תשנה–1994
תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון) - תשל"ב - 1972https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_rishuy/Pages/takanot_rishuy_asakim_tnaim.aspxתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון) - תשל"ב - 1972תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון)
תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), תשסט-2009https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_rishuy/Pages/takanot_rishuy_askim_2009.aspxתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), תשסט-2009תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), תשס"ט-2009