תקנות הרופאים הווטרינריים

 

 

תקנות הרופאים הווטרינרים (סדרי דין בוועדה), תשנב–1992https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_rofim_vet/Pages/rofim_vet_sidrey_din.aspxתקנות הרופאים הווטרינרים (סדרי דין בוועדה), תשנב–1992תקנות הרופאים הווטרינרים (סדרי דין בוועדה) תשנב–1992
תקנות הרופאים הווטרינרים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשנ"ו-1996https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_rofim_vet/Pages/takanot_rofim_bhinot_1996.aspxתקנות הרופאים הווטרינרים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשנ"ו-1996תקנות הרופאים הווטרינרים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשנ"ו
תקנות הרופאים הווטרינרים (פרסומת אסורה), תשסב- 2002https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_rofim_vet/Pages/takanot_rofim_pirsomet_asura.aspxתקנות הרופאים הווטרינרים (פרסומת אסורה), תשסב- 2002תקנות הרופאים הווטרינרים (פרסומת אסורה) תשסב
תקנות הרופאים הווטרינרים, תשנג- 1993https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_rofim_vet/Pages/takanot_rofim_vet_93.aspxתקנות הרופאים הווטרינרים, תשנג- 1993תקנות הרופאים הווטרינרים תשנג- 1993
תקנות הרופאים הווטרינרים (כשירויות לעיסוק ברפואה וטרינרית בידי מי שאינו רופא וטרינר - חיסון עופות), התשנ"ד-1994https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_rofim_vet/Pages/takanot_rofim_vet_hisun_ofot_94.aspxתקנות הרופאים הווטרינרים (כשירויות לעיסוק ברפואה וטרינרית בידי מי שאינו רופא וטרינר - חיסון עופות), התשנ"ד-1994תקנות הרופאים הווטרינרים (כשירויות לעיסוק ברפואה וטרינרית בידי מי שאינו רופא וטרינר — חיסון עופות), התשנ"ד
תקנות הרופאים הווטרינרים (בחינת רישוי), תשנא–1991https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_rofim_vet/Pages/takanot_rofim_vet_rishuy_91.aspxתקנות הרופאים הווטרינרים (בחינת רישוי), תשנא–1991תקנות הרופאים הווטרינרים (בחינת רישוי), תשנא–1991