תקנות שונות

 

 

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – ייצור דבש והשבחת ייצור חקלאי – דבורים), תשס"ט-2008https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_shonot/Pages/averot_minaliot_knas_yetzur_dvash.aspxתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – ייצור דבש והשבחת ייצור חקלאי – דבורים), תשס"ט-2008תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – ייצור דבש והשבחת ייצור חקלאי – דבורים) תשסט
תקנות הגנת הדבורים (הכנסת דבורים מחו"ל)https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_shonot/Pages/haganat_dvorim.aspxתקנות הגנת הדבורים (הכנסת דבורים מחו"ל)תקנות הגנת הדבורים (הכנסת דבורים מחו"ל)
תקנות השבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (בקר לחלב), תשיז–1957https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_shonot/Pages/hashbahat_yetzur_haklai.aspxתקנות השבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (בקר לחלב), תשיז–1957תקנות השבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (בקר לחלב) תשיז–1957
תקנות השבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (עזי-בית), תשיז–1957https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_shonot/Pages/hashbahat_yetzur_haklai_izim.aspxתקנות השבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (עזי-בית), תשיז–1957תקנות השבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (עזי
כללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור, מיון ושיווק) תשכ"ח-1968https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_shonot/Pages/klalim_moazta_lul.aspxכללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור, מיון ושיווק) תשכ"ח-1968כללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור, מיון ושיווק) תשכ"ח
תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), תשמו-1986https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_shonot/Pages/takanot_archionim_1986.aspxתקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), תשמו-1986תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), תשמו
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - כלבת ופיקוח על כלבים), תשסז-2007https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_shonot/Pages/takanot_averot_minaliot.aspxתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - כלבת ופיקוח על כלבים), תשסז-2007תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - כלבת ופיקוח על כלבים) תשסז-2007
תקנות הבהמות והעופות (הובלה בדרך הים), 1936https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_shonot/Pages/takanot_behemot_veofot_Huvaka dereh_haYam1936.aspxתקנות הבהמות והעופות (הובלה בדרך הים), 1936תקנות הבהמות והעופות (הובלה בדרך הים), 1936
תקנות להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (סוסים טהורי גזע), תשע"ב-2012https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_shonot/Pages/takanot_hashbaha_susim.aspxתקנות להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (סוסים טהורי גזע), תשע"ב-2012תקנות להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (סוסים טהורי גזע), תשע"ב-2012
תקנות להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (דבורים)https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_shonot/Pages/takanot_hashbahat_dvorim.aspxתקנות להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (דבורים)תקנות להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (דבורים), תשכ"ח
תקנות איסור גידול חזיר (תפיסה והשמדה), תשכ"ג-1963https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_shonot/Pages/takanot_isur_gidul_hazirim.aspxתקנות איסור גידול חזיר (תפיסה והשמדה), תשכ"ג-1963תקנות איסור גידול חזיר (תפיסה והשמדה), תשכ"ג-1963
תקנות המועצה לענף הלול (אגרת שירותים), תשע"ד-2014https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_shonot/Pages/takanot_lul_dvorim-2014.aspxתקנות המועצה לענף הלול (אגרת שירותים), תשע"ד-2014
תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים 2014 עד 2016 ומדיניות הפיתוח לשנת 2014 בענף הבקר) (הוראת שעה), תשע"ד-2014https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_shonot/Pages/takanot_meshek_halav.aspxתקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים 2014 עד 2016 ומדיניות הפיתוח לשנת 2014 בענף הבקר) (הוראת שעה), תשע"ד-2014תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים 2014 עד 2016 ומדיניות הפיתוח לשנת 2014 בענף הבקר) (הוראת שעה), תשע"ד-2014
תקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות של יצרנים שיתופיים בענף הבקר), תשע"ה-2015https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_shonot/Pages/takanot_meshek_halav_2015.aspxתקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות של יצרנים שיתופיים בענף הבקר), תשע"ה-2015
תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר הטלת היטלים על תוצרת הלול), תשס-2000https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_shonot/Pages/takanot_moatsa_anaf_lul_2000.aspxתקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר הטלת היטלים על תוצרת הלול), תשס-2000תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר הטלת היטלים על תוצרת הלול), תשס
תקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים (ועדה מקצועית מייעצת), התשע"ז – 2016https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_shonot/Pages/takanot_pikuah_mazon_baaley_jaim_-2016.aspxתקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים (ועדה מקצועית מייעצת), התשע"ז – 2016
תקנות הרוקחים (תכשירים), תשמו-1986https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_shonot/Pages/takanot_rokhim_86.aspxתקנות הרוקחים (תכשירים), תשמו-1986תקנות הרוקחים (תכשירים), תשמו
תקנות הרוקחים (ניפוקם של תכשירים וטרינריים), התשמ"ט – 1988https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_shonot/Pages/takanot_rokhim_tachshirim_88.aspxתקנות הרוקחים (ניפוקם של תכשירים וטרינריים), התשמ"ט – 1988תקנות הרוקחים (ניפוקם של תכשירים וטרינריים), התשמ"ט – 1988
תקנות התעבורה, תשכ"א-1961https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_shonot/Pages/takanot_taavura.aspxתקנות התעבורה, תשכ"א-1961
תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן החי - ייצורה ומכירתה), תשעג-2013https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_shonot/Pages/tkanot_totseret_org_hay_2013.aspxתקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן החי - ייצורה ומכירתה), תשעג-2013תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן החי – ייצורה ומכירתה), תשעג