תקנות שונות

להלן תקנות חדשות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן החי – ייצורה ומכירתה), תשע"ג-2013.

להורדת ​התקנות