תקנות צער בעלי חיים והגנת חיות הבר

 

 

תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_tzaar_baaley_haim/Pages/hachzaka2009.aspxתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט-2009תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט
תקנות להגנת חיית הבר תשלו-1976https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_tzaar_baaley_haim/Pages/haganot_haiot_bar.aspxתקנות להגנת חיית הבר תשלו-1976תקנות להגנת חיית הבר תשלו
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (מופעים של בעלי חיים), תשס"א-2001https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_tzaar_baaley_haim/Pages/mofaim2001.aspxתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (מופעים של בעלי חיים), תשס"א-2001תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (מופעים של בעלי חיים), תשס"א-2001
כללי צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), תשסא-2001https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_tzaar_baaley_haim/Pages/nisuim_baaley_haim_2001.aspxכללי צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), תשסא-2001
תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - צער בעלי חיים) התשע"א - 2011https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_tzaar_baaley_haim/Pages/tak-6991.aspxתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - צער בעלי חיים) התשע"א - 2011תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול חזירים והחזקתם לצרכים חקלאיים), תשע"ה-2015https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_tzaar_baaley_haim/Pages/takana_pigs2015.aspxתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול חזירים והחזקתם לצרכים חקלאיים), תשע"ה-2015תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול חזירים והחזקתם לצרכים חקלאיים), תשע"ה
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת עופות), תשע"ב - 2011https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_tzaar_baaley_haim/Pages/takanot_hovalat_ofot_2011.aspxתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת עופות), תשע"ב - 2011תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת עופות), תשע"ב
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה של עגלי חלב), תשסו-2006https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_tzaar_baaley_haim/Pages/takanot_tzaar_baaley_haim_ahzaka_agalim.aspxתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה של עגלי חלב), תשסו-2006תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה של עגלי חלב) תשסו
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (קרן למען בעלי חיים), תשנה–1995https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_tzaar_baaley_haim/Pages/tzaar_baaley_haim_hagana.aspxתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (קרן למען בעלי חיים), תשנה–1995תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (קרן למען בעלי חיים) תשנה–1995
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת בהמות), תשסו-2006https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_tzaar_baaley_haim/Pages/tzaar_baaley_haim_hovala.aspxתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת בהמות), תשסו-2006תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת בהמות), תשסו